Dressage To Win เส้นทางแห่งฝัน ตอนที่ 1-9 พากย์ไทย [จบ]

The Mystic Nine เลือดมังกรกู้ชาติ พากย์ไทย Ep.1-48 (จบ)

มังกรหยก จอมยุทธอินทรี (2006) ตอน 1 – 20 จบ พากย์ไทย

Vengeance ตอนที่ 1-40 พากย์ไทย [จบ]

Befriend (2018) ปัญหาหัวใจของนายจอมแสบ ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย

องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น EP.1-60 พากไทย

บันทีกรักเหนือกาลเวลา The Man From ตอนที่ 1-10 จบ พากย์ไทย

บุพเพรักทะลุมิติ Meet Me at 1006 พากย์ไทย Ep.1-26 (จบ)

ลิขิตรักเมืองมายา Above the Clouds Ep.1-49 (จบ) พากย์ไทย

Love O2O ยิ้มนี้โลกละลาย พากย์ไทย Ep.1-30 (จบ)

Lion Pride คดีรักครูนักสืบ พากย์ไทย EP 1-25 (จบ)

Stairway to Stardom เส้นทางรักฉบับซูเปอร์สตาร์ พากย์ไทย Ep.1-50 (จบ)

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค 5

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค 5 ตอน 1 – 46 จบ พากย์ไทย

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค 3 พากย์ไทย Ep.1-37 (จบ)

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค 1 พากย์ไทย Ep.1-36 (จบ)